ÚVODEM

Firma pracuje od roku 1991, má 11 zaměstnanců.

Od svého začátku se specializuje na:

• výrobu forem pro vstřikování a vyfukování plastů
• obrábění na CNC frézce
• navrhování a výrobu grafitových elektrod
• opravy forem
• kusová výroba strojírenských dílů

Nabízíme:

• Spolupráci při návrhu výlisku a formy s ohledem na úsporné zaformování a bezproblémové lisování.
• Doporučíme Vám vhodnou lisovnu.
• Pro malé série drobných výlisků navrhujeme pro snížení nákladů univerzální rámy forem s možností výměny vložek.
• Zpracováváme 3D modely a následné NC kódy pro obrábění.

Výroba forem na vstřikování plastů:

Max. rozměr 400x600, hmotnost 500kg
Standardizované normálie od Meusburgera pomáhají optimalizovat celý proces.

Výroba forem pro vyfukování plastů:

Objem vyfukovaného dílu do 1 litru

Hotové formy zkoušíme ve smluvní lisovně.





VKF - nástrojárna s.r.o. | Na Jarově 2424/2, Praha 3, 130 00 | tel.: +420 284 861 614 | e-mail: vkf@vkf.cz